Nieuwsbrief Servio Partners/Nr.:2012-3

 

Beste lezer,

Met de inzet van het nieuwe jaar zijn we toe aan een derde nieuwsbrief. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om jullie allen gelukkig 2013 toe te wensen.

Het jaar 2013 zal economisch gezien in het teken staan van nog meer besparingen en het in werking treden van nieuwe of bestaande fiscale maatregelen. Het belooft dus een moeilijke periode te worden.

In deze nieuwsbrief worden volgende onderwerpen behandeld:

·         De rekening courant in de boekhouding en de mogelijks positieve of negatieve gevolgen hiervan.

·         De boekingen op de creditkant van de rekening courant, de mogelijke gevolgen voor de 309% aanslag en de versoepeling van die regeling

·         De nieuwe btw regels vanaf 2013

Wij wensen u bij deze weer veel leesplezier!

 

Nieuwsbrief Servio Partners/Nr.:2012-2

 

Beste klant,
 
Wij zijn ondertussen aan de tweede editie van onze nieuwsbrief toe. Zoals u weet willen wij u via deze weg op de hoogte houden van een aantal van de laatste nieuwe maatregelen genomen door de regering Di Rupo.
 
Volgende punten zullen aan bod komen:
 
·         aanslag 309%
 
·         de elektronische kassa in de horeca
 
·         de jacht op de schijnzelfstandigheid
 
·         pensioendatabank
 
·         Afschaffing registratie als aannemer, maar uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden

Papieren voor de BTW aangiften

Bij deze verzoeken wij u vriendelijk indien u zich in het geval bevindt van maandelijkse aangiften telkens voor de 10de  van de maand volgend op het einde van de maand, voor kwartaalaangiften voor de 10de van de maand volgend op een einde van een kwartaal binnen te komen met...

Abonneer op Voorpagina-feed